Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach

Informacje dla rodziców

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

w Starachowicach Klasy I – III i oddział przedszkolny
 

Data

Godzina

Forma spotkania

Ramowa tematyka

7 IX 2021 r.

 

16.30

 

 

ogólne z wychowawcą

 

- organizacja roku szkolnego 2021/2022

- wybory klasowych rad rodziców

- obowiązujące w szkole dokumenty: Statut, program wychowawczy i profilaktyki, procedury bezpieczeństwa

- plan pracy wychowawcy klasowego

22 XI 2021r.

16.30

 

ogólne z wychowawcą

 

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów

 

7 II 2022 r.

 

16.30

 

 

ogólne z wychowawcą

 

- wyniki klasyfikacji po I półroczu

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów

4 IV 2022 r. 

16.30

 

 

ogólne z wychowawcą

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów

 

30 V 2022 r.

 

16.30

 

ogólne z wychowawcą

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów

 

  • Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy klas będą, zgodnie z własnym wyborem realizować edukację pedagogiczną dla rodziców (propozycje tematów mogą zgłaszać rodzice uczniów)
  • Planowane terminy spotkań z rodzicami uczniów w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. O nowym terminie spotkania wychowawcy klas powiadamiają rodziców na co najmniej tydzień przed planowanym spotkaniem.
  • W zależności od potrzeb klasy wychowawcy klas mogą ustalić dodatkowe terminy zebrań z rodzicami.

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

w Starachowicach Klasy IV – VIII

Data

Godzina

Forma spotkania

Ramowa tematyka

7 IX 2021 r.

 

17.30

 

 

ogólne z wychowawcą

 

- organizacja roku szkolnego 2021/2022

- wybory klasowych rad rodziców

- obowiązujące w szkole dokumenty: Statut, program wychowawczo-profilaktyczny, procedury bezpieczeństwa

- plan pracy wychowawcy klasowego

26 X 2021r.

17:00-18:00

konsultacje indywidualne ze wszystkimi  nauczycielami

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów

 

14 XII 2021r.

16.30

 

ogólne z wychowawcą

 

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów (w tym informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

14 XII 2021r.

17:00-18:00

konsultacje indywidualne ze wszystkimi  nauczycielami

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów (w tym informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

 

8 II 2022 r.

 

16.30

 

ogólne z wychowawcą

- wyniki klasyfikacji po I półroczu

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów.

 

8 II 2022 r.

 

17:00-18:00

konsultacje indywidualne ze wszystkimi  nauczycielami

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów.

 

5 IV 2022 r.

 

17:00-18:00

konsultacje indywidualne ze wszystkimi  nauczycielami

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów

 

 

17 V 2022 r.

 

16.30

 

ogólne z wychowawcą

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów (w tym informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

17 V 2022 r.

17:00-18:00

konsultacje indywidualne ze wszystkimi  nauczycielami

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów (w tym informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

  • Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy klas będą, zgodnie z własnym wyborem realizować edukację pedagogiczną dla rodziców (propozycje tematów mogą zgłaszać rodzice uczniów)
  • Planowane terminy spotkań z rodzicami uczniów w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. O nowym terminie spotkania wychowawcy klas powiadamiają rodziców na co najmniej tydzień przed planowanym spotkaniem.
  • W zależności od potrzeb klasy wychowawcy klas mogą ustalić dodatkowe terminy zebrań z rodzicami.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do polisy, w którym zapisane są szczegóły dotyczące ubezpieczenia

Tabele świadczeń

Formularz zgłoszenia szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

Klauzula Assistance Powypadkowe

ULOTKA ubezpieczenia

Klauzula Informacyjna

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Wychowawczo- Profilaktyczny  w roku szkolnym 2021/2022

WYKAZ PODRĘCZNIÓW i PROGRAMÓW do  RELIGII na ROK SZKOLNY 2021/2022

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 9 w roku 2020/2021 

AKTUALNOŚCI:

Opieka stomatologiczna

Utworzono dnia 19.11.2019
  Opiekę stomatologiczną nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej  w Starachowicach zapewniają: -  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTATOR” - Starachowice, ul. Staszica 17 tel. 506 907 464 - ...
czytaj dalej na temat: Opieka stomatologiczna

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny