Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach

Informacje dla rodziców

 

Harmonogram spotkań z rodzicami klasy I– III i oddział przedszkolny

 

Data

Godzina

Forma spotkania

Ramowa tematyka

 12 IX 2023 r.

16.00

ogólne z wychowawcą

- organizacja roku szkolnego 2023/2024

 

 19 XII 2023 r.

 

16.00

ogólne z wychowawcą

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów.

 6 II 2024 r.

16.00

ogólne z wychowawcą

- wyniki klasyfikacji po I półroczu

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów.

 14 V 2024 r.

16.00

ogólne z wychowawcą

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów.

  • Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy klas będą, zgodnie z własnym wyborem realizować edukację pedagogiczną dla rodziców (propozycje tematów mogą zgłaszać rodzice uczniów)
  • Planowane terminy spotkań z rodzicami uczniów w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. O nowym terminie spotkania wychowawcy klas powiadamiają rodziców na co najmniej tydzień przed planowanym spotkaniem.
  • W zależności od potrzeb klasy wychowawcy klas mogą ustalić dodatkowe terminy zebrań z rodzicami.


Harmonogram spotkań z rodzicami Klasy IV– VIII       2023/2024

Data

Godzina

Forma spotkania

Ramowa tematyka

 12 IX 2023 r.


 
 16.30

 

ogólne z wychowawcą

- organizacja roku szkolnego 2023/2024

- klasy VIII – informacja w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 24 X 2023 r.

 17:00-
 18:00

konsultacje indywidualne ze wszystkimi  nauczycielami

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej
i wychowawczej uczniów.

 19 XII 2023 r.

 

 

 16.30


ogólne z wychowawcą

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów (w tym informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych).

 17:00-
 18:00

konsultacje indywidualne ze wszystkimi  nauczycielami

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów (w tym informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych).

 6 II 2024 r.

 16.30

ogólne z wychowawcą

- wyniki klasyfikacji po I półroczu

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów.

 9 IV 2024 r.

 17:00-   18:00

konsultacje indywidualne ze wszystkimi  nauczycielami

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów.

 

 14 V 2024 r.

 

 


 16.30

 


ogólne z wychowawcą

- bieżące sprawy klasy i szkoły

- analiza wyników nauczania i zachowania uczniów

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów (w tym informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych).

 17:00-   18:00

konsultacje indywidualne ze wszystkimi  nauczycielami

- indywidualne rozmowy dotyczące sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów (w tym informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych).

  • Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy klas będą, zgodnie z własnym wyborem realizować edukację pedagogiczną dla rodziców (propozycje tematów mogą zgłaszać rodzice uczniów)
  • Planowane terminy spotkań z rodzicami uczniów w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. O nowym terminie spotkania wychowawcy klas powiadamiają rodziców na co najmniej tydzień przed planowanym spotkaniem.
  • W zależności od potrzeb klasy wychowawcy klas mogą ustalić dodatkowe terminy zebrań z rodzicami.

 

Załącznik nr 1 do polisy, w którym zapisane są szczegóły dotyczące ubezpieczenia

Tabele świadczeń

Formularz zgłoszenia szkody

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

Klauzula Assistance Powypadkowe

ULOTKA ubezpieczenia

Klauzula Informacyjna

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2022/2023

 Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 9 w Starachowicach

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny