Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

w Starachowicach

 

1 września 2021 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

17 - 30 stycznia 2022 r. – ferie zimowe

14 - 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

24, 25, 26 maja 2022 r.  – egzamin ósmoklasisty (13, 14, 15 czerwca 2022 r. termin dodatkowy)

24 czerwca 2022 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –   wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – ferie letnie

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

15 października 2021 r. – po Dniu Edukacji Narodowej

12 listopada 2021 r. po Narodowym Dniu Niepodległości

29 kwietnia 2022 r. – przed weekendem majowym

2 maja 2022 r. po święcie pracy przed Dniem Konstytucji 3 Maja

24, 25, 26 maja 2022 r.  – egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r. po Bożym Ciele

 

 I półrocze

 II półrocze

Przekazanie pisemnej informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 14 grudnia 2021 r.

 17 maja 2022 r.

Przedstawienie uczniom, a za ich pośrednictwem rodzicom propozycji ocen  ze wszystkich przedmiotów (zapis ołówkiem w dzienniku lekcyjnym, indywidualnego nauczania) 

 22 grudnia 2021 r. 

 27 maja 2022 r.

Przedstawienie uczniom i ich rodzicom pisemnej informacji o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania

     -

 3 czerwca 2022 r.

Ostateczne wystawienie ocen

 7 stycznia 2022 r. 

 10 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 14 stycznia 2022 r.  godz. 16.00 

 17 czerwca 2022 r.
godz. 16.00

Posiedzenie Plenarne Rady Pedagogicznej

 1 lutego 2022 r. godz. 16.00 

 23 czerwca 2022 r.
godz. – 16.00 

Terminy mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju.

1 lutego 2022 r. – początek II półrocza

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny