Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

4 września 2023 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna

12 – 25 lutego 2024 r. – ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna

14, 15, 16 maja 2024 r.  – egzamin ósmoklasisty (10-11-12 czerwca 2024 r. termin dodatkowy)

21 czerwca 2024 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – ferie letnie

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

22 grudnia 2023 r. – przed świętami Bożego Narodzenia

29-30 kwietnia 2024 r. – przed świętami majowymi

2 maja 2024 r. (wtorek) po święcie pracy przed Dniem Konstytucji 3 Maja

14, 15, 16 maja 2024 r.  – egzamin ósmoklasisty

31 maja 2024 r. (piątek) po Bożym Ciele

 

 

 I półrocze

 II półrocze

Przekazanie pisemnej informacji uczniom i rodzicom o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 19 grudnia 2023 r.

 14 maja 2024 r.

Przedstawienie uczniom, a za ich pośrednictwem rodzicom propozycji ocen  ze wszystkich przedmiotów (zapis w dzienniku lekcyjnym, indywidualnego nauczania) 

 9 stycznia 2024 r. 

 24 maja 2024 r.

Przedstawienie uczniom i ich rodzicom pisemnej informacji o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania

          -

 31 maja 2024 r.

Ostateczne wystawienie ocen

 23 stycznia 2024 r. 

 7 czerwca 2024 r.

Zebranie Klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

 30 stycznia 2024 r.  godz. 16:00 

 14 czerwca 2024 r. godz. 16:00

Zebranie Rady Pedagogicznej

      - 

 30 sierpnia 2024 r. godz. – 10:00 

 

1 lutego 2024 r. – początek II półrocza

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny